DS Garanti

DS-garanti

Virksomheder der er medlem af Arbejdsgiverne er omfattet af DS-garanti, når de arbejder for private forbrugere. DS-garantien sikrer, at en privat kunde, som indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn og får medhold, får rettet det fejlbehæftede arbejde.
DS-garanti dækker op til kr. 75.000,- inkl. moms

 

DS-garanti dækker ved virksomhedsophør
Hvis virksomheden, der har lavet arbejdet skulle ophøre eller gå konkurs, er du stadig sikret. Får du medhold i din sag, udføres arbejdet af en anden virksomhed under ordningen.

 

DS-garanti er uvildig
Håndværkets Ankenævn er sammensat af repræsentanter for både forbrugere og virksomheder. En dommer er upartisk formand for nævnet.

 

Hurtig udbedring af fejlen
Hvis Håndværkets Ankenævn har givet dig medhold i din sag er der normalt en frist på 30 dage for virksomheden til at udbedre problemet.

 

Du kan downloade vedtægterne for DS-garanti her.

 

Hvis skaden er sket?

Det første du skal gøre er at henvende dig til virksomheden, som har lavet arbejdet. Det er en god idé er at gøre det både skriftligt og mundtligt.

Hvis din klage ikke hjælper, har du nu mulighed for at indbringe sagen til Håndværkets ankenævn. Det betyder, at du skal indsende et klageskema og evt. relevante bilag for klagen.

Du kan læse mere om hvordan du starter en klagesag hos Håndværkets Ankenævn her

Du kan downloade klageskemaet fra Håndværkets Ankenævns hjemmeside her

Fåborg Smede og VVS

Fåborgvej 67

6818 Årre

Tlf: 75 19 50 82

Mail: info@faaborgsmedeogvvs.dk

Åbningstider

Mandag: 08.00 - 16.00

Tirsdag: 08.00 - 16.00

Onsdag: 08.00 - 16.00

Torsdag: 08.00 - 16.00

Fredag: 08.00 - 16.00

Medlem af

ds_garanti_logoq-kontrol-big